Oktav

Oktav
Acrylmålning 950x750 mm

Om vi vandrar i bergen och plötsligt ser denna formation i klippan tänker vi inte att slumpen format det så. Att väder och vind genom miljoner år har mejslat ut en oktav i berget. Vi tänker nog att NÅGON måste ha gjort detta. Men många i dag som ser en örn sväva på himlen har inga problem att tro att denna fågel är ett resultat av en slump.
Här föreligger ett tankefel tror jag. Komplexiteten hos en levande cell är oerhört mycket större än hos död materia. Varför tror vi att en örn är ett resultat av slumpen genom en evolutionär process, men har svårt att tro på något mycket enklare, som att väder och vind kan mejsla ut en oktav i en klippa. Kan det bero på någon slags indoktrinering?