Det ligger ett lejon på min flygel / There is a lion on my grand piano
Acrylmålning 1200x1000 mm

Ett lejon på ett piano. Det ser kanske inte så farligt ut, men ett lejon är alltid ett lejon. Och pianisten håller sig på avstånd.
Ibland spelar vi inte vårt instrument, vi gör inte det Gud har skapat oss till. Ofta är det fruktan som hindrar oss, kanske fruktan för vad andra kommer att tycka, kommer att säga.